Reportatges (3)


«A la Generalitat em van donar un revòlver i cinc bales», La Vanguardia, 15 d'abril de 2024. Testimoni inèdit sobre el 14 d'abril de 1931 i la Guàrdia Cívica Republicana