Anàlisi política (3)


«El partit judicial», La Vanguardia, 17 de març de 2023


«Pujol com a nord», La Vanguardia, 3 de març de 2023